BİLGİ BANKASI
Patent ve Buluş
Patent & Buluş Nedir ?
Buluş, tüm sanayideki spesifik tüm sorunların çözümünde kullanabilecek her ürüne verilen addır.

Patent ise, buluş sahibinin bulduğu ürünü belirli bir süre üretme, kontrol etme, dağıtma, pazarlama ve ithal etme hakkına verilen isimdir. Bu hakkın devlet tarafından hem ulusal hem de uluslararası olarak belgelendirilmesine ise patent hakkı veya patent koruması denmektedir.

Makineler, araçlar, aygıtlar, kimyasal bileşikler ve işlemleri ile her türlü üretim yöntemleri, patent korumasının kapsamındadır.

Patent, ürün veya buluş sahibine, icat ettiği ürünün satışı, pazarlanması, çoğaltılması, bir benzerinin üretilmesi gibi alanlarda ayrıcalıklar getiren resmi bir belge ve unvandır.Patent Yasalarının amacı; buluş yapmayı, yenilikleri ve yaratıcı fikri faaliyetleri teşvik etmek için gerekli olan korumayı ve buluşlarla elde edilen teknik çözümlerin sanayide uygulanmasını sağlamaktır.

Verilen patentler ve bunların sanayide uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleşmesi sağlanır. Sanayi alanında gelişmiş ülkelerde verilen patent sayılarının yüksekliği bu düşüncenin doğruluğunu kanıtlamaktadır.

Türkiye'de ise bu yetki Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılmaktadır.