BİLGİ BANKASI
Marka Tescili
Marka Tescili Nedir ?
Marka, bir firmanın tüm varlığının anlamıdır.

Böylesine önemli olan bir işaretin korunması, tescilinin sağlanması ve bunu kanıtlayacak belgeye sahip olunması gerekmektedir. Tam bu noktada " Marka Tescili " markanın bir firma/kişi'ye ait olduğu göstermek üzere yapılan belgelendirme altyapısıdır.

Markanın gerçek sahibinin kim olduğunu ve o markayı kullanabilecek gerçek sahibini kanıtlamaktadır.

Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılan belgelendirme işlemleri, markayı kullanan ve ilk olarak kullanmayı düşünen kişiyi korumak amaçlı yürütülmektedir.

Kısacası Marka Tescili markanızın ve kurumsal kimliğinizin korunması açısından büyük bir önem taşımaktadır.
Marka Tescilin Önemi Nedir ?
Tescilli markanın tescilsiz markaya oranla büyük avantajları vardır. Başvuru aşamasında, TPE tarafından incelenen, uygun görüldüğü taktirde yayınlanan ve üçüncü kişilerin görüşlerine ve itirazlarına açılan bir marka, hem resmi kurumların hem toplumun denetiminden geçmiş olmasının verdiği güvenle daha sağlam temellere sahip olur.

Artık hiçbir risk taşımamasının yanı sıra, elinde resmi kurum tarafından verilmiş bir kanıtı vardır. Haksız kazanç girişimlerini kolayca engelleyebildiği gibi, yaptırımlar uygulanmasını sağlayabilir.

Markanızı tescil ettirmenizdeki amaç; sadece başkalarının haksız kazanç sağlamasını önlemekten öte, haksız kazanç sağlıyor iddiası ile sizin önlenmenizin de önüne geçmektir. Çünkü; bu durumda, elinde varlığından hiç haberdar dahi olmadığınız fakat sizin markanızla ayırt edilemeyecek kadar benzer tescilli bir markası bulunan bir kişi ya da işletme, size karşı yaptırımlar uygulatabilir ve sizi dava yoluyla engelleyebilir.

Tüm yatırımlarınız ve çalışmalarınız biranda büyük bir risk altında girebilir.